Categorie archief: Renovatie

Herinrichting van de woonomgeving

Bij woningverbeteringsingrepen wordt vaak niet alleen aandacht besteed aan de woningen maar ook aan de woonomgeving: de bestrating, parkeervoorzieningen, de bergingen en de inrichting van de binnenterreinen. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de technische kwaliteit, maar ook … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

Herverkaveling van complexen

In sommige gevallen zijn binnen de begrenzing van een woning niet te voldoende mogelijkheden te inden om met bouwkundige ingrepenen een voor de toekomst aanvaardbare woningkwaliteit te realiseren, bij voorbeeld omdat de woningen te klein zijn of de indeling niet … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

Geluidisolatie

Bij veel woningverbeterings- en grootonderhoudsprojecten worden maatregelen ter verbetering van de geluidisolatie meegenomen. Het gaat dan vaak om woningen aan drukke verkeerdsroutes, bij vliegvelden of spoorbanen. Bij geluidisolatiemaatregelen aan de gevels van bestaande woningen kan men de volgende maatregelen onderscheiden: … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

Warmte-isolatie van gevels en daken

Bij vervetering van oude woningen komt vaak de vraag aan de orde welke voorzieningen rendabel en technisch mogelijk zijn om de warmte-isolatie te verhogen. Oude woningen zijn immers vaak slecht ge├»soleerd met als gevolg hoge verwarmingskosten voor de bewoner. Bij … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

De oplevering

Als de werkzaamheden achter de rug zijn, vind de ‘oplevering’plaats. Aannemer, architect en opdrachtgever controleren op het werk of alles volgens bestek en volgens tijdens de bouw gemaakte afspraken is gebeurd. De onvolkomenheden die worden geconstteerd, worden in een ‘procesverbaal … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

De noodzaak van all-rounders

De bouw an nieuwe woningen is meestal zo georganiseerd dat verschillende werkzaamheden ongestoord na elkaar of naast elkaar kunnen plaatsvinden: metselwerk, timmerwerk, lodgieterswerk, elektra, stucwerk, tegelzetten – allemaal gescheiden arbeidsgangen, die afzonderlijk van elkaar en door de verschillende vaklieden worden … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

De bewoner, de woning en de buurt

Het belangrijkste verschil met nieuwbouw is dat bij onderhoud en wningverbetering rekenig moet worden gehouden met de bewoners. Bij ingrijpende woningsverbetering worden de bewoners tijdelijk elders gehuisvest in een wiselwoning en hun meubels worden gedeeltelijk in containers opgeslagen. Bij inder … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

Inspectie en planvorming

Bij de voorbereiding van een onderhouds- of verbeteringswerk moet de woning nauwkeurig worden ge├»nspecteerd. Een inspectie wordt meestal in verschillende fasen opgezet. Eerst globaal, om een globaal plan te kunnen maken en daarna gedetailleerd, om een bestek en werktekening te … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

Woningverbetering

Ook als er sprake is van woningverbetering zijn er weer verschillende mogelijkheden, waarvoor in de prakijk allerlei termen worden gebruikt. Veelal onderscheidt men: – Grootonderhoud; – Woningverbetering. Grootonderhoud Dit is bouwtechnische woningverbetering, betrekking hebbend op de verbetering van fundering, gevels … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld

Onderhoud

- Klachtenonderhoud Klachtenonderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners. Als een dakvenster lekt, of als de CV niet goed werkt, dan is de verhuurder verplicht om een reparatie te laten uitoeren. De eeste grote woningverhuurders … Lees verder

Geplaatst in Renovatie | Reageren uitgeschakeld