Onderhoud

- Klachtenonderhoud
Klachtenonderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners. Als een dakvenster lekt, of als de CV niet goed werkt, dan is de verhuurder verplicht om een reparatie te laten uitoeren. De eeste grote woningverhuurders hebben daarvoor een bouwkundige of technische dienst, die het klachtenonderhoud uitvoert of laat uitvoeren.

- Mutatie-onderhoud
Mutatie-onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd l een bewoner is verhuisd en de volgende bewoner de vrijgekomen woning nog niet heeft betrokken. In die tussentijd kan de eigenaar allerlei kleine reparaties laten uitvoeren en misschien zelfs wat vernieuwingen aanbrengen, zoals een moderne keuken verbetering van de elektrische installatie enz. Mutatie-onderhoud heeft voor de eigenaar het voordeel dat de woning onbewoond is.

Inspectie-onderhoud
Een eigenaar van huurwoningen zal willen weten hoe goed of hoe slecht de woningen zijn die hij verhuurt. Daarvoor woordt vaak een zogenaamde woningcartotheek opgezet, een soort kaartsysteem waarop van iedere woning kwaliteitsgegevens worden geregristeerd.

Omdat woningen over langere periodes aan slijtage onderhevig zijn, moet de woning periodiek worden geïnspecteerd. Sommige corporties en woningbedrijven sturen darom periodiek een bouwkundig inspecteur langs alle woningen om de kwaliteit van enkele kwetsbare woningonderdelen te conroleren (CV, geiser, schilderwerk, goten, hang- en sluitwerk) en om tegelijkertijd enkele, meestal kleine, klachten van de bewoners op korte termijn te laten verhelpen. Dit periodieke onderhoud dat gecombineerd wordt met het invullen van een inspectielijst, heet inspectie-onderhoud. De inspectie kan inzicht geven:
- Welke onderhoudswerken op korte termijn en welke op langere termijn zullen moeten worden uitgevoerd;
- Met welke uitgaven in de onderhoudsbegroting het volgende jaar rekening moet worden gehouden;
- Welke werken door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd en welke moeten worden uitbesteed.

Door deze inspecies is het mogelijk het onverwchte en daardoor niet te plannen klachtenonderhoud e beperken. Het risico van verassingen word kleiner en de kans op vervolgschade word beperkt.

    Dit bericht is geplaatst in Renovatie. Bookmark de permalink.

    Reacties zijn gesloten.