Categorie archief: Fundering

Ventilatie

Voor het ventileren van de kruipruimte onder de beganegrondvloer worden ventilatie-openingen in het metselwerk gespaard. Vaak wordt gebruik gemaakt van kunstof ventilatiekokers, die in het metselwerk worden opgenomen. De ventilatie-openingen moeten muisdicht zijn. Een kelder wordt geventileerd door ventilatiekokers roosters … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Kruipruimten

Onder de beganegrondvloer worden veel leidingen weggewerkt. Deze moeten bereikbaar blijven voor eventuele reparaties en dergelijke. Om deze reparaties op een behoorlijke manier te kunnen uitvoeren, moet de vrije hoogte ten minste 500 mm bedragen. Ook de bodem dient afgedekt … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Betonnen kelderwand

Een goede waterdicht constructie wordt verkegen met een betonnen wanden. Vooral bij kleine bouwwerken kunnen zij in één keer gestort worden. Bij grote werken is dit, in verband met optredende krimp in de lengterichting, niet mogelijk. Het storten van de … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Gemetselde kelderwand

Een gemetselde kelderwand, word alleen toegepast wanneer de grondwaterstand lager ligt dan de kelder. Een gemetselde kelderwand is nooit echt waterdicht. De stenen moeten vol en zat vermetseld worden. Dat wil zeggen dat alle voegen geheel vol met specie zijn. … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Keldervloer

Welke constructie voor een keldervloer van gewapend beton word toegepast, hangt af van de fundering, de belasting die in de wanden naar beneden komt en de grondwaterstand. De gewapende betonvloer van de kelder word gestort op een werkvloer waarop vooraf … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Geheide, in de grond gevormde palen

HIeronder vallen bijvoorbeeld de vibropalen. Deze palen heben hetzelfde toepassingsgebied als de geprefabriceerde betonpalen. De kleinste trilbetonpaal, met en diameter van 30mm, heeft ongeveer hetzelfde draagvermogen als een geprefabriceerde betonpaal et een schachtdoorsnede van 250x250mm; gemiddeld 300kN. Bij dit paalsysteem … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Geprefabriceerde betonpalen

Door de grate variete in afmetingen, schahtdoorsnede 180x180mm tot 450x450mm, word de geprefabriceerde betonpaal zeer veel word toegepast, bij zowel lichte bouwwerken als bij zware gebouwen. Het draagvermogen kan dan ook variëren van circa 100 kN tot 1500 kN. De … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Puttenfundering

Deze fundering werd veel toegepast als de vaste grondslag op wat grotere diepte ligt, bijvoorbeeld 2-4m beneden maaiveld. Tegenwoordig is meestal een fundering op palen goedkoper. Bij een puttenfundering worden op regelmatige afstand betonnen ringen in de grond gebracht. De … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Paalfundering

De belangrijkste eis die aan een paalfundering wordt gesteld, is dat het draagvermogen van de palen voldoende groot is om de belasting op de palen, zonder te grote zetting, naar de diepe vaste zandlagen over te brengen. Alvorens de constructies … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Puttenfundering

Deze fundering werd veel toegepast als de vaste grondslag op wat grotere diepte ligt, bijvoorbeeld 2-4 m beneden maaiveld. Tegenwoordig is meestal een fundering op palen goedkoper. Bij een puttenfundering worden op regelmatige afstand betonnen ringen in de grond gebracht. … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld