Categorie archief: Fundering

Fundering op staal met grondverbetering

Wanneer de draagkrachtige laag te diep ligt dan kan tussen de draagkrachtige laag de slechte grond worden vervangen door een verdicht zandpakket. Indien een fundering op staal wordt overwogen omdat de vaste zandlaag te diep ligt, dan zijn twee goede … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Funderingsplaat van bewapend beton

Als de stroken dicht naast elkaar komen, zodat er weinig tussenruimte overblijft, kan men beter een doorgaande gewapende betonplaat toepassen. Meestal worden, in verband met de vereiste stijfheid, onder de muren verstijvingsribben toegepast. Uiteraard ligt deze funderingsconstructie voor de hand … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Strook van gewapend beton met verstijvingsrib

Deze veel toegepaste constructie heeft een grote stijfheid in lengterichting. Het draagvermogen van de grondlaag, waarop de fundering wordt aangelegd, zal niet altijd precies gelijk zijn. Ook is vaak de bovenbelasting niet overal gelijk. De balkdragende muren zullen meer belasting … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Stroken en poeren van gewapend beton

Is de benodigde aanlegbreedte groot (grote belasting of slechte ondergrond), dan wordt het beton vaak van wapenings-staal voorzien. De verbrede voet is een strook beton die aan weerszijden zover buiten de muur steekt dat de juiste aanlegbreedte wordt bereikt. Onder … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Stroken van ongewapend beton

Stroken van ongewapend beton worden meestal alleen toegepast bij zeer lage belastingen. Tegenwoordig wordt wat droger constructiebeton gebruikt dat met een triller wordt verdicht. Het vervaardigen van de bekisting is, vooral in de hoeken, arbeidsintensief. Hierdoor wordt deze funderingsconstructie steeds … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Gemetselde fundering

De gemetselde fundering is de oudste van de nu nog toegepaste funderings-methoden. Deze constructie is arbeids-intensief en komt bijna niet meer voor. De onderste laag, de zand- of vlijlaag, wordt zonder specie in het zand gelegd. De daaropvolgende lagen worden … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld

Fundering op staal

Kenmerkend voor een fundering op staal is dat de belasting uit de muren of kolommen, via een verbrede voet, direct wordt overgebracht op de draagkrachtige grondlagen. – Aanlegdiepte Het spreekt voor zich dat de fundering op staal moet reiken tot … Lees verder

Geplaatst in Fundering | Reageren uitgeschakeld