Categorie archief: Stut- en stempelwerk

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval zijn afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van woningen en andere gebouwen Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit steenachtig materiaal, hout, metalen, kunststoffen, bitumineuze materialen, papier en karton, isolatiematerialen, glas chemische bouw- en sloopafval, … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Keuze van sloopmethode

De keuze van de sloopmethode bij renovatie is in de meest voorkomende gevallen handmatig slopen met een beperkte mechanische inzet. Dit om beschadiging aan de te handhaven constructie-onderdelen te voorkomen. Het sloopwerk wordt zo mogelijk in omgekeerde volgorde uitgevoerd van … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Voor de gezondheid schadelijke stoffen

Bij het uitvoeren van het sloopwerk is het belangrijk te weten welke sloop materialen vrijkomen . ┬áDe afkomende materialen kunnen stoffen bevatten die gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren. Bestaande gebouwen bevatten vaak asbest, hetgeen extra risico betekent voor mensen … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Voorbereidend onderzoek

Een voorbereidend onderzoek is ten zeerste aan te raden om zich ervan te overtuigen dat voor het sloopwerk alle beschikbare informatie is verstrekt om eventuele problemen te onderkennen. Hierbij dienen we te letten op de bouwkundige en chemische aspecten: -De … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

De veiligheid op het werk

Voor het uitvoeren van sloopwerken bestaan er zowel voor mensen als materieel veiligheidsvoorschriften. De meest voorkomende voorzorgsmaatregelen die de veiligheid van het werk moeten vergroten zijn: -Het plaatsen van een goede afzetting en waarschuwingsborden ten behoeve van omwonenden en passanten; … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Slopen bij renovatie

Bij het renoveren van woningen en andere gebouwen is slopen de eerste fase van het bouwproces. De omvang van het werk is in veel gevallen in een bestek of technische werkomschrijving vastgesteld. Slopen bij renovatie houdt veel handwerk in en … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Algemeen sloopwerk

De functie van het stutwerk is de instandhouding van de te handhaven bouwonderdelen. Bij renovatie houdt dit veelal in dat de gevels en balklagen worden gehandhaafd. Alle overige onderdelen komen voor in sloop aanmerking. Bij het slopen moeten we in … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Het maken van een doorbraak in een dragende binnenmuur

Het stempelwerk voor het opvangen van een balkdragende binnenmuur is in het algemeen niet moeilijker dan van een niet dragende binnenmuur. Hoewel de optredende belastingkrachten aanzienlijk hoger zijn kan via de stempelconstructie op dezelflde wijze worden samengesteld. De stalen balk … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Het maken van een doorbraak in een niet-dragende binnenmuur

Het opvangen van een niet-dragende binenmuur kan op een eenvoudige wijze worden uitgevoerd met behulp van stalen stempels. Allereerst controleren we we of de vloerbalken voldoende draagkrachtig zijn om de belasting tijdelijk op te vangen. Hierna hakken we gaten voor … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld

Geveldoorbraak beganegrond ten behoeve van kozijnoppervlaktevergroting

De bestaande kozijnen worden vervangen door een gevelkozijn me deuren om de drukkrachten van het metselwerk boven het aan te brengen gevelkozijn op te vangen moet een stalen balk worden aangebracht. We gaan ervan uit dat er geen bijzondere omstandigheden … Lees verder

Geplaatst in Stut- en stempelwerk | Reageren uitgeschakeld