Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval zijn afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van woningen en andere gebouwen

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit steenachtig materiaal, hout, metalen, kunststoffen, bitumineuze materialen, papier en karton, isolatiematerialen, glas chemische bouw- en sloopafval, asbest en diverse kleine componenten.

Een aantal jaren geleden werd bouw- en sloopafval nog ongeselecteerd naar een stortplaats afgevoerd.
Stortplaatsen zijn inmiddels overvol. Om de afvalberg te beperken zijn de storttarieven drastisch verhoogd en de milieu-eisen verscherpt.

Het huidige beleid is erop gericht om de stroom bouw- en sloopafval zoveel mogelijk te beperken en het toepassen van opnieuw te gebruiken materialen uit bouw- en sloopafvl als grondstof te bevorderen.
Het percentage hergebruik van het bouw- en sloopafval als grondstof te bevorderen
Het percentage hergebruik van het bouw- en sloopafval ligt op dit moment op 60-70%
Inmiddels is bekend dat 90% van het bouw- en sloopafval met de huidige stand van de techniek in de toekomst kan worden hergebruikt.

Een voorbeeld om bouwafval te beperken is het gescheiden inzamelen bij de bron, dus op de bouwplaats. De mate van scheiding verschilt per bouwobject. De meest voorkomende uitsplitsing is:
- metselpuin-petonpuin
- hout;
- verbrande stoffen
- klein chemisch afval

De afvalstoffen worden in aparte containers opgeslagen.
Sloopafval komt vrij bij de afbraak van woningen en andere gebouwen. De mate van scheiding van het sloopafval is afhankelijk van de aard en samenstelling van afkomende materialen.
De meest voorkomende uitsplitsing is:
a   steenachtige materialen
- metselpuin;
- betonpuin;

b   hout
- direct bruikbaar sloophout
- sloophout geschikt voor hergebruik bijvoorbeeld in de spaanplaat- industrie;

c     overge materialen niet geschikt voor hergebruik
- hardboard;
- zachtboard;
- geïmpregneerd hout;
- spaanplaat
- geperst hout;
- riet;
- isolatiemateriaal
- diversen
- milieu-hinderlijke stoffen/ chemisch afval;
- bitumineuze dakbedekkingen

Het is van groot belang tijdens de sloop de bruikbare afvalstoffen te scheiden van de niet bruikbare afvalstoffen te scheiden van de niet-bruikbare afvalstoffen

Als bruikbare afvalstoffen kunnen worden aangemerkt:
- betonpuin;
- metselpuin;
- hout

Na een aantal bewerkingsprocessen zijn beton- en metselpuin geschikt voor de toepassing als puingranulaat-beton, wegfundering, asfalt en ophogingen. Hout wordt na een bewerkingsproces toegepast in de spaanplaatindustrie.

 

    Dit bericht is geplaatst in Stut- en stempelwerk. Bookmark de permalink.

    Reacties zijn gesloten.