Voor de gezondheid schadelijke stoffen

Bij het uitvoeren van het sloopwerk is het belangrijk te weten welke sloop materialen vrijkomen .  De afkomende materialen kunnen stoffen bevatten die gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.
Bestaande gebouwen bevatten vaak asbest, hetgeen extra risico betekent voor mensen die sloopwerk uitvoeren in de bouw.  Asbest is niet gemakkelijk te herkennen en ondeskundig werken aan deze materialen veroorzaakt veel schadelijke stoffen. Wanneer bij isolatie- of bekledings-materialen niet met zekerheid gezegd kan worden of ze asbest of andere schadelijke stoffen bevatten, dienen monsters voor een laboratorium analyse  te worden genomen. Asbest is een verzamelnaam voor een groep vezelachtige mineralen. Het is in de bouw veel gebruikt als isolatiemateriaal, in asbestcementplaten en voor brandwerende doeleinden. Bij het verwijderen van asbesthoudende materialen kan asbeststof vrijkomen. Asbeststof kan bij inademing schade veroorzaken aan de longen (asbestziekten).

 Asbest is toegepast in asbestcementproducten  zoals:
-golfplaten
-goten
-rioolleidingen
-wandbeplating
-scheidingswanden
-brandwerende deuren
-asbestcementplaten voor dakbeschot of dakbedekking
-brandwerende isolatie op staalconstructie
-isolatieschalen ten behoeve van pijp- en leidingisolatie

Wanneer tijdens het slopen asbest wordt aangetroffen, moet de werkplek worden afgeschermd en dienen onmiddellijk stappen te worden ondernomen om de verspreiding van asbeststof te voorkomen. Informeer uw werkgever en de arbeidsinspectie.

    Dit bericht is geplaatst in Stut- en stempelwerk. Bookmark de permalink.

    Reacties zijn gesloten.