Aanbrengen isolatie in de renovatie

-Na-isolatie spouwmuren
Zoals reeds gezegd zijn de nieuwbouweisen ook bij renovatie van toepassing. Oude spouwuren kunnen worden verbeterd door het inbrengen van de isolatie. Alleen als bijvoorbeeld de luchtspouw niet breder is dan 50mm, zodat de in te blazen isolatie ook geen grotere dikte kn innemen, zal een ontheffing tot Rc=1,3m² K/W worden verleend. In de renovatie komt het dus regelmatig voor dat de spouw volledig wordt gevuld. Als er geen potentiële vochtbruggen aanwezig zijn, is dat geen bezwaar.

Om na te gaan of de spouw schoon is, wordt met een endoscoop in de spouw gekeken. Als potentiële vochtbruggen (stukken steen, mortel) worde aangetroffen, zullen deze eerste verwijderd moeten worden. Dat is een ingrijpende operatie omdat dan gedeelten van het buitenspouwblad moeten worden weggebroken en naderhand weer zorgvuldig oeten worden aangemetseld. De controle achteraf of de isolatie goed is aangebracht is betrekkelijk eenvoudig. Dat doet men met infraroodcamera’s.

-Verbetering geluidsisolatie
Tijdens renovatie worden vaak maatregelen getroffen ter verbetering van de geluidisolatie. De luchtgeluidisolatie kan worden verbeterd door extra gewicht (massa) toe te voegen (massa is moeilijk in trilling te brengen). Dat lukt ehter niet in alle gevallen. Een andere methode is het plaatsen van zogenaade buigslappe voorzetwanden. Deze nemen het geluid relatief gemakkelijk op maar geven het slecht af. Een materiaal dat zowel buigslap is en massa bezit is lood. Dit materiaal wordt da ook gebruikt als bekleding van standleidingen of verwerkt in deuren van geluidsstudio’s e.d. Ook geluidisolatie van te dunne woningenscheidende muren wordt vaak verbeterd. Door het aanbrengen van de voorzetwanden. De voorzetwand dient weer zo veel mogelijk akoestisch ontkoppeld te worden opgesteld. Meer stijlen en regels maken de voorzetwand stijver  en daardoor vermindert de geluidwering. Tussen de stijlen en regels en de bestande constructie worden stroken vilt aangebracht. Tussen het regelwerk wordt zachte isolatie (minerale wol) aangebracht. Deze isolatie absorbeert het eventueel in de spouw doorgedrongen geluid. Harde isolatie moeten we hier niet toepassen omdat dit de stijfheid van de voorzetwand weer zou vergroten.

-Buitenisolatie
In renovatieprojecten komt het regelmatig voor dat in de grevel veel koudebruggen aanwezig zijn. Aan de binenzijde of in de spouw na-isolere kan er dan toe leiden dat de koudebrugwerking versterkt wordt. Buitenisolatie is dan de enige oplossing. Ook bezitten oudere gebouwen vaak gevels van massief metselwerk (1 of 1½ steens). Ook dan is buitenisolatie vaak de enige oplossing.

De plaats van de isolatie is voor de warmteweerstand niet van belang. Voor de thermische spanningen in de constructie makat het echter wel uit. Als de isolatie zoveel mogelijk aan de buitenzijde wordt aangebracht, behoeft de constructie die zich binnen de isolatie bevindt, veel minder grote temperatuurverschillen op te vangen dan in het geval dat de isolatie aan de binnenzijde is aangebracht.

De laatste jaren is buitenisolatie in opkomst en wordt het uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Buitenisolatie wordt rehtstreeks op het buitenmetselwerk bevestigd. Buitenisolatie bestaat uit isolatieplaten met daarop een afwerking van in het werk aangebracht stucwerk. Als isolatie wordt zowel EPS, steenwol als cellulairglas gebruikt. Dit laatste materiaal is zeker gewenst als er een grotere kans op indrukking (beschadiging) bestaat, zoals bij gevels direct langs de openbare weg)

    Dit bericht is geplaatst in Isoleren. Bookmark de permalink.

    Reacties zijn gesloten.